KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), Stowarzyszenie na rzecz Dzieci … [Czytaj Więcej…]

Pomagmy jak umiemy

Stowarzyszenie SZANSA jest jedną z organizacji, które mogą wspierać klienci Rossmanna w ramach projektu „Pomagamy jak umiemy”. Od 15 – 28 marca każdy właściciel Karty Rossmann może zdecydować, dla jakiej organizacji przekazuje swoje punkty.