XIII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnej w Stalowej Woli

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” w Stalowej Woli 20 października 2017 r. w Spółdzielczym Domu Kultury zorganizowało XIII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy Przeglądu, osoby niepełnosprawne, zaprezentowali się w następujących kategoriach: – przegląd piosenki – zespoły teatralne i estradowe – konkurs plastyczny. Serdecznie dziękujemy Uczestnikom Przeglądu oraz wszystkim, którzy przyczyniają się … [Czytaj Więcej…]

Zapytanie

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci  i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” jako Partner projektu nr POWR.02.06.00-00-0052/16 pt. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie podkarpackim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, … [Czytaj Więcej…]