Informacja

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” informuje, że nie pozyskuje i nie pozyskiwało żadnych środków finansowych, bądź też darów rzeczowych i innych tego rodzaju  korzyści za pośrednictwem akwizytorów!

Projekt Świadomy Rodzic

Stowarzyszenie „SZANSA” rozpoczyna w maju realizację projektu Świadomy Rodzic, współfinansowanego ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje. Zasadniczym celem projektu jest stworzenie rodzicom możliwości weryfikowania swoich umiejętności, identyfikacja i uświadomienie roli rodzica w terapii dziecka oraz nabywanie kompetencji rodzicielskich sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z dziećmi. Proponowane w ramach projektu … [Czytaj Więcej…]