Projekt Świadomy Rodzic

Stowarzyszenie „SZANSA” rozpoczyna w maju realizację projektu Świadomy Rodzic, współfinansowanego ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje. Zasadniczym celem projektu jest stworzenie rodzicom możliwości weryfikowania swoich umiejętności, identyfikacja i uświadomienie roli rodzica w terapii dziecka oraz nabywanie kompetencji rodzicielskich sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z …