Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA realizuje projekt „Modernizacja i wyposażenie budynku NZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Czarnieckiego 3 w Stalowej Woli” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V – Infrastruktura publiczna, …