Projekt

W roku 2007,w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych opracowano projekt „Ja też chcę mówić…”, który zrealizowano dzięki dotacji w ramach Rządowego Programu – „FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH”. Celem projektu była pomoc dzieciom niepełnosprawnym, które nie potrafią porozumiewać się z otoczeniem w sposób werbalny. Cel ten został zrealizowany poprzez: -przeszkolenie terapeutów oraz rodziców …