Zapraszamy na Marsz Godności

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MLODZIEŻY NIEPELNOSPRAWNEJ „SZANSA” zaprasza państwa oraz mieszkańców Stalowej Woli na MARSZ GODNOSCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIAMI, który odbędzie się 8 maja od godz. 10.00. Rozpoczęcie od parkingu przy Bazylice Konkatedralnej Celem Marszu przypomnienie społeczności lokalnej o: istnieniu licznych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnychi ich podopiecznych; potrzebie integracji osób niepełnosprawnych ze … [Czytaj Więcej…]

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), Stowarzyszenie na rzecz Dzieci … [Czytaj Więcej…]

Pomagmy jak umiemy

Stowarzyszenie SZANSA jest jedną z organizacji, które mogą wspierać klienci Rossmanna w ramach projektu „Pomagamy jak umiemy”. Od 15 – 28 marca każdy właściciel Karty Rossmann może zdecydować, dla jakiej organizacji przekazuje swoje punkty.

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” w Stalowej Woli jest organizatorem Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. W Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli 26 października 2018 roku odbył się czternasty przegląd. Uczestnicy, osoby z niepełnosprawnością, zaprezentowali się w następujących kategoriach: – przegląd piosenki – zespoły teatralne i estradowe – konkurs plastyczny. Serdecznie dziękujemy … [Czytaj Więcej…]

Prezenty, prezenty….

Wolontariusze Fundacji Orange zrobili niespodziankę podopiecznym Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Był niezapomniany  piknik w miejscowości Obojna, gdzie podopieczni Ośrodka z terapeutami i wolontariuszami Fundacji wspaniale spędzili czas w gospodarstwie „Madejówka”. Podopieczni Ośrodka po wakacjach zobaczą pomalowaną przez wolontariuszy salę rehabilitacyjną oraz zabawki zakupione przez Fundację. DZIĘKUJEMY !!!

Zapytanie ofertowe oraz ogłoszenie o wyborze oferty

Zamawiający – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r., poz. 2164 j.t.) Nazwa zadania: Projekt rozbudowy … [Czytaj Więcej…]

Stalowe Więzi

Dlaczego Stalowe więzi ? Celem inicjatywy jest stworzenie w naszej Stalowej Woli przestrzeni, w której rodziny będą mogły wspólnie spędzać czas na zabawie, edukacji i integracji. Miejsce, w którym będzie można być razem, działać, tworzyć -> co pozwoli budować, wzmacniać relacje oraz więzi zarówno wewnątrz rodzin jak i pomiędzy rodzinami. Stąd pomysł na Rodzinną Warsztatownię, która będzie środkiem do osiągnięcia celu jakim jest hartowanie więzi … [Czytaj Więcej…]