Asystentura osobista drogą do samodzielności

Stowarzyszenie SZANSA realizuje projekt usług asystenckich dla 16 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powiatu stalowowolskiego i niżańskiego. Projekt dofinansowany przez PFRON realizowany od 01.04.2019 r do 31 marca 2020 r. Celem projektu jest prowadzenie wsparcia i asystowanie osobie z niepełnosprawnością w taki sposób, aby osiągnęła ona jak największą samodzielność i niezależność. Formy … [Czytaj Więcej…]

Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „SZANSA” po raz kolejny realizuje projekt  „Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli”, którego celem programowym jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON realizowane będzie w okresie od 01.04.2019 do 31.03. 2022 roku.Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz decyzja zespołu terapeutycznego Ośrodka.Zaplanowane działania mają  na … [Czytaj Więcej…]

Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnościami 2019

Świętowaliśmy. Wszyscy.Razem.Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, Wiceprezydent Miasta Stalowej Woli Renata Knap, dyrektor PCPR Tomasz Brymora. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7im. Mikołaja Kopernika ,Zespół Szkół nr 6 Specjalnych, ŚDS nr 1, ŚDS nr 2, ŚDS Bojanów, ŚDS Nisko, WTZ przy Stowarzyszeniu Nadzieją, WTZ przy MOPS, WTZ przy Stowarzyszeniu Szansa. Barwnie, artystycznie i radośnie!Dziękujemy.

Zapraszamy na Marsz Godności

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MLODZIEŻY NIEPELNOSPRAWNEJ „SZANSA” zaprasza państwa oraz mieszkańców Stalowej Woli na MARSZ GODNOSCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIAMI, który odbędzie się 8 maja od godz. 10.00. Rozpoczęcie od parkingu przy Bazylice Konkatedralnej Celem Marszu przypomnienie społeczności lokalnej o: istnieniu licznych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnychi ich podopiecznych; potrzebie integracji osób niepełnosprawnych ze … [Czytaj Więcej…]

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), Stowarzyszenie na rzecz Dzieci … [Czytaj Więcej…]

Pomagmy jak umiemy

Stowarzyszenie SZANSA jest jedną z organizacji, które mogą wspierać klienci Rossmanna w ramach projektu „Pomagamy jak umiemy”. Od 15 – 28 marca każdy właściciel Karty Rossmann może zdecydować, dla jakiej organizacji przekazuje swoje punkty.

Projekt pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”

SOW nowe narzędzie dla osób z niepełnosprawnościami   Sprawdź czy w Twoim powiecie można składać wnioski przez Internet! System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych za pomocą Internetu. Dzięki nowoczesnej platformie informatycznej mogą Państwo uzyskać informację na temat wsparcia dostępnego z PFRON, … [Czytaj Więcej…]

Dofinansowane przez PFRON

Stowarzyszenie SZANSA realizuje II etap zadania pt „Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli”, którego celem programowym jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach art. 36 ustawy z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków PFRON realizowane w okresie od 01.04.2018 do 31.03. 2019 … [Czytaj Więcej…]

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” w Stalowej Woli jest organizatorem Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. W Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli 26 października 2018 roku odbył się czternasty przegląd. Uczestnicy, osoby z niepełnosprawnością, zaprezentowali się w następujących kategoriach: – przegląd piosenki – zespoły teatralne i estradowe – konkurs plastyczny. Serdecznie dziękujemy … [Czytaj Więcej…]